Engleski jezik – odrasli

Kurs engleskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa : početni (A1 i A2), srednji 1 (B1), srednji 2 (B2), viši (C1) i konverzacija (C2). Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca. Ovi kursevi se mogu organizovati i kao intenzivni, tri puta nedeljno po tri časa pa se završavaju za 2 meseca.
Kurs engleskog jezika se realizuje po programima izdavačke kuće LONGMAN, a svaki udžbenik prati i audio materijal koji se sluša na času.
Po odslušanim časovima, polaznici polažu pismenu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu engleskog jezika određenog nivoa.
Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože ispit dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju engleskog jezika na određenom nivou.

Međunarodni jezički standardi

U tekstu koji sledi, data su objašnjenja za svaki od nivoa prema Međunarodnim jezičkim standardima.

Nivo A1 – Početni 1

Polaznik razume i koristi poznate svakodnevne izraze i veoma osnovne fraze. Ume da se upozna sa drugima i predstavi druge u razgovoru, može da odgovori na pitanja o sebi kao što su gde živi, osobe koje poznaje i stvari koje ima. Može da vodi jednostavan razgovor pod uslovom da sagovornik govori polako i spreman je da pomogne.

Nivo A2 – Početni 2

Polaznik razume rečenice i često korišćene izraze vezane za lične informacije (npr. veoma osnovne lične i porodične informacije, kupovinu, lokalnu geografiju, zaposlenje…). Ume da komunicira koristeći jednostave i rutinske izraze koji zahtevaju jednostavne i direktne razmene informacija o poznatim i rutinskim temama. Ume da korišćenjem jednostavnih izraza opiše svoje poreklo, bližu okolinu i teme koje su od trenutnog interesa.

B1 – Srednji 1

Polaznik razume osnovne činjenice o poznatim temama sa kojima se svakodnevno susreće u poslu, školi, slobodnom vremenu… Ume da se nosi sa situacijama koje se mogu desiti prilikom putovanja u zemlje gde je engleski jezik u upotrebi. Ume da pročita i razume tekst o temama koje su poznate ili zanimaju polaznika. Ume da opiše iskustva i događaje, snove, nade i ambicije i da ukratko objasni razloge za svoje mišljenje i planove.

B2 – Srednji 2

Polaznik razume glavne ideje komplikovanog teksta o konkretnim i apstraktnim temama uključujući i tehničke diskusije u svom delu posla. Ume da donekle tečno i spotano razgovara sa osobama kojima je engleski jezik maternji bez prevelikih poteškoća. Ume da tečno i detaljno prezentuje svoje mišljenje o velikom broju tema i da objasni svoju tačku gledišta koristeći objašnjenja o prednostima i nedostacima određenih stavova.

C1 – Viši

Polaznik razume veliki opseg zahtevnih, dužih tekstova i prepoznaje skrivena značenja. Ume da tečno i spontano izrazi svoje mišljenje bez preteranog trošenja vremena na traženje pravih izraza. Ume da koristi jezik fleksibilno i efektivno za socijalne, akademske i profesionalne svrhe. Ume da prezentuje dobro osmišljene, detaljne tekstove o komplikovanim temama, pokazujući kontrolisano korišćenje fraza.

C2 – Konverzacija

Polaznik sa lakoćom razume skoro sve što čuje ili pročita. Ume da sažme informacije iz različitih verbalnih i pisanih izvora, da prepriča razgovore i događaje u razumljivoj prezentaciji. Ume da se spontano izražava, veoma tečno i tačno, koristeći znanje da izrazi svoje mišljenje detaljno