Engleski za decu

ENGLESKI PREDŠKOLSKI

Obuhvata decu od 5 do 7 godina. Već u ovom uzrastu primenom audio-vizuelne metode, odnosno kombinacijom jezika, slike i muzike, moguće je postići ovladavanje znatnim fondom reči i izraza koji se koriste u svakodnevnom govoru. Za rad se koriste priručnik, slike, igračke, magnetofon, gramofon i dr. Nastave traje 9 meseci, 2 puta sedmično po 35 minuta.

ENGLESKI ŠKOLSKI – GRUPNA NASTAVA i INDIVIDUALNA NASTAVA,

 

PREGLED FONDA ČASOVA ZA UČENIKE OSNOVINH ŠKOLA I BROJA RATA U ZAVISNOSTI OD MESECA UPISA

MESEC UPISA FOND ČASOVA
BROJ RATA
ISPIT
DO  01.10. 68-72 10 11-ta RATA
01.10. – 31.10. 64-66 9 10-ta RATA
01.11. – 30.11. 60-62 8 9-ta RATA
01.12. – 31.12. 56-58 7 8-ma RATA
01.01. – 31.01. 48-50 6 7-ma RATA
01.02. – 31.02. 38-40 5 6-ta RATA