Španski jezik – odrasli

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!

Kurs španskog jezika realizuje se kroz 5 nivoa: početni, srednji 1, srednji 2, viši i konverzacija. Svaki nivo prati udžbenik, a određeni programi imaju i audio materijal koji je usklađen sa udžbenikom.

Ukupan fond časova za svaki navedeni nivo je 60 i realizuje se dva puta nedeljno po dva školska časa (1,5 sat) u periodu od 4 meseca.

Po završenim časovima, polaznici polažu pisemu proveru znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenom kursu španskog jezika određenog nivoa.

Postoji mogućnost provere znanja bez pohađanja časova. Polaznici polažu samo ispit i ako uspešno polože dobijaju sertifikat-uverenje o poznavanju španskog jezika na određenom nivou.

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!