specijalistički kursevi stranih jezika

 

ENGLESKO ZABAVIŠTE

Osnovni cilj ove aktivnosti je razvijanje ljubavi i sposobnosti da se engleski jezik uči kroz pesmu i igru.

Na svakom času su zastupljeni crtani filmovi, slušanje muzike, takmičenje u pevanju i recitovanju na engleskom jeziku.

Sve to doprinosi da ušenje jezika deci pričinjava zadovoljstvo, a ne dosadu.

Nastava se izvodi dva puta nedeljno po 2 časa pо 35 minutа. (35 min.-1125 din)

MUZIČKO ZABAVIŠTE

Uzrast je od 3,5 do 6 godina.

Nastava 2 puta nedeljno po 2 časa pre i popodne, zavisno od mogućnosti dece da pohađaju zabavište.

Koriste se savremene audio i vizuelna sredstva kao i instrumenti. Plaćanje u ratama. Tečaj traje 8 meseci.