KONSALTING

KLIKNI NA VIDEO !

OBEZBEĐIVANJE POSLOVNIH PARTNERA

STRUČNE PREZENTACIJE PONUĐENIH PROGRAMA

ORGANIZACIJA STRUČNIH SEMINARA I PREZENTACIJA

ORGANIZACIJA STRUČNIH SEMINARA NA SAJMOVIMA I KONGRESIMA

PROFESIONALNO PREDSTAVLJANJE KOMPANIJA U SREDSTVIMA INFORMISANJA

ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA U OBLASTIMA OBRAZOVANJA, MUZIKE

MARKETINŠKE USLUGE IZRADA  MATERIJALA, BILBORDA, PROGRAMA

IDEJNA REŠENJA ZA MARKETINŠKE USLUGE

IZRADA PRAVNE REGULATIVE, IZRADA STATUTA, SISTEMATIZACIJA RADNIH MESTA

ORGANIZACIJA FESTIVALA SA MARKETINŠKIM USLUGAMA

ORGANIZACIJA MUZIČKIH TAKMIČENJA , PRIREDBI I RADIONICA

ORGANIZACIJA KONCERATA

DRUGE MANIFESTACIJE U OBLASTI DELATNOSTI