KURSEVI


 

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!

Organizujemo osposobljavanja za profesionalne daktilografe, naučite slepo kucanje za mesec dana, biznis- poslovne sekretare i tehničke sekretare, polaganje za klase prvu A, prvu B uz izdavanje važećeg sertifikata

Obuka za carinik-špeditera, menadžera za savremeno poslovanje, radnika za rad u spoljnoj trgovini, obuku za TV i radio voditelje, tonce, kamermane, važeće diplome i sertifikate

Obrazovni centar „Znanje Plus 16“ iz Beograda organizuje u Beogradu i u Vašem gradu obuku za: frizera, kozmetičara pedikira-manikira, kurs depilacije, kurs masaže, obuka za negovateljice geronto-domaćice je jedinstvena i traje 3 meseca, terapijsko-praktične obuke u domovima za stara lica ili u bolnicama

Centar za obrazovanje „Znanje Plus 16“ iz Beograda je centar za permanentno obrazovanje odraslih.

Školovanje za: konobara, kuvara, poslastičara, pekara, servirku, mesara, pica majstore, burekdžije.

Bravara, zavarivača, stakloresca, optičara i zlatara, automehaničara, autoelektrišara, zidara, limara, elektromontera, ložača, stolara, keramičara, dizaličara, viljuškaristu, servisera bele tehnike: veš mašina i frigomatike, servisera TV aparata, računarske opreme, grafičara, ofset mašiniste, elektromehaničara…

Školovanje za: trgovce, cvećare, izolatere, kamnoresce, kraniste, metalofarbare, tesare, peskare, fotografa, molera, plastičara

Polaznici polažu 4 predmeta: tehnologija zanimanja, osnovi struke, zaštita na radu i organizacija rada, praktična provera

Obuku za knjigovođe-računovođe, za vođenje poslovnih knjiga sa važećim sertifikatima za potpisivanje završnog računa.

Obuke za samostalno obavljanje delatnosti za zanate
Što se tiče prekvalifikacija, dokvalifikacija, provere osposobljenosti i izučavanja zanata, takođe stalno radimo na kvalitetu i osavremenjivanju ovog vida obrazovanja, nabavkom stručne literature, edukacijom stručnih saradnika, poboljšavanjem uslova rada i primenom savremenih didaktičkih sredstava.
U oblasti obrazovanja svoje aktivnosti bismo usmerili na organizovanje nastave, prekvalifikacije, dokvalifikacije, proveru osposobljenosti kandidata i izučavanje zanata, daktilografiju i informatičku obuku, kao i proveru znanja za iste.
Centar za obrazovanje „Znanje Plus 16“ u saradnji sa drugim univerzitetima u Srbiji može vršiti prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, proveru osposobljenosti i izučavanje zanata za preko 100 zanimanja iz određenih oblasti. Polaznici stiču Sertifikate koji se izdaju u skladu sa zakonom o obrazovanju.