CARINIK – ŠPEDITER

Kurs za CARINIKA –ŠPEDITERA, obuhvata stručno osposobljavanje polaznika za samostalan rad u sferi špediterskih poslova, preko konsultantski predavanja vikendom. Konsultacije obuhvataju 6 celina u to:

Spoljno trgovinsko devizno poslovanje, međunarodni transport -špedicija i osiguranje, carinska tarifa, osnovi carinskog sistema i carinski postupak sa poznavanjem robe, privredno pravo i na kraju seminarski rad/10 kucanih strana/ po izboru predmeta.

Školarina se plaća u 6 rata. Program prati didaktički materijal koji je uključen u cenu.

Važeći sertifikati. Stručni nadzor . Obuka i provera znanja (prekvalifikacije-zanati).

Organizator: Centar za obrazovanje Znanje plus 16, Beograd, Pančevo, Kovin, Ruma, Smederevo.

Cena već od 44.500 din, upis u toku cele godine.

Saznajte više na www.znanjeplus.com

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust -10% na cenu kursa!

Kurs traje 5-6 meseci, ukupan fond časova je 5-10 časova po predmetu. Polaznici dolaze na konsultacije za koje će biti blagovremeno obavešteni i to po 5 časova po predmetu, kupuju knjige za te predmete i kada spreme ispit, prijavljuju ga i polažu. Nastava je vikendom na našem punktu na Autokomandi.

Ukupno se sluša 5 predmeta i to : spoljnotrgovinsko devizno poslovanje, međunarodni transport, špedicija i osiguranje, carinska tarifa, osnove carinskog sistema i carinski postupak sa poznavanjem robe.

Obavezan je jedan seminarski rad od 10 kucanih strana, a polaznik bira temu uz konsultaciju sa predmetnim profesorom.

POLAZNIK MORA IMATI ZAVRŠENU NAJMANJE TROGODIŠNJU SREDNJU ŠKOLU. Strani jezik se priznaje iz srednje škole. Po položenim svim ispitima, polaznik dobija sertifikat o stručnoj osposobljenosti za carinika-špeditera.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA PRI UPISU :

  1. KOPIJA LIČNE KARTE
  2. KOPIJA DIPLOME ZAVRŠENE OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE
  3. KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH