DAKTILOGRAFIJA

JEDNOMESEČNI KURS DAKTILOGRAFIJE

Obuhvata ovladavanje sistemom desetoprstnog (slepog) kucanja na računaru. Ukupni fond časova je 36-40  i realizuje se 5-6 nedelja, odnosno najkraće za mesec  dana. Nastava se održava dva  puta nedeljno 2 h 2 školska časa sa nastavnikom, 2 h 1 čas polaznik vežba sam. Početak nastave je dan-dva po upisu. Individualna nastava obuhvata fond od 36 časova, 8 h 2 časa sa nastavnikom, ostatak (8 h 2 časa kandidat vežba sam, + 4 časa priprema za ispit). Na kraju se dobija uverenje o završenom jednomese~nom kursu daktilografije. Kurs prati knjiga vežbi koja je obavezna.  Maksimalni popust za kandidate sa NSZ ili na on- line prijavu je 1.000 din.

PRIPREMA ZA POLAGANJE ZA KLASE

Polaznici koji žele mogu se pripremati za polaganje provere brzine (za klase) ili samo polagati ispit. U zavisnosti koju klasu žele neophodno je da poseduju i odgovarajuće sposobnosti, odnosno da su dostigli odgovarajući nivo brzine i tačnosti iz daktilografije. Pripreme obuhvataju  ciklus  od najmawe  32 časa nastave, od toga 12 časova sa nastavnikom, 20 časova polaznik vežba sam u prostorijama škole ili kod kuće. Provera uključuje ispit od po tri prepisa (po pet minuta kucanja). Uzima se najbolji rad.

POLAGANJE ZA KLASE

DA BI POLAZNIK MOGAO POLAGATI ZA BILO KOJU KLASU U DAKTILOGRAFIJI MORA IMATI UVERENJE ZAVRŠENOG JEDNOMESEČNOG KURSA DAKTILOGRAFIJE ILI SVEDOČANSTVO SREDNJE ŠKOLE IZ KOGA SE VIDI DA JE UČIO DAKTILOGRAFIJU U REDOVNOJ ŠKOLI. UKOLIKO POLAZNIK NE POSEDUJE OVA DOKUMENTA, MORA ZAVRŠITI JEDNOMESEČNI KURS DAKTILOGRAFIJE, PRIPREMU ZA KLASU PA TEK ONDA POLAGATI ZA KLASU KOJU ŽELI.