Jednomesečni kurs

JEDNOMESEČNI KURS DAKTILOGRAFIJE

Obuhvata ovladavanje sistemom desetoprstnog (slepog) kucanja na računaru.

Ukupni fond časova je 36-40  i realizuje se 5-6 nedelja, odnosno najkraće za mesec  dana.

Nastava se održava dva  puta nedeljno 2 x 2 školska časa sa nastavnikom, 2 x 1 čas polaznik vežba sam. Početak nastave je dan-dva po upisu.

Individualna nastava obuhvata fond od 36 časova, 8 x 2 časa sa nastavnikom, ostatak (8 x 2 časa kandidat vežba sam, + 4 časa priprema za ispit).

Na kraju se dobija uverenje o završenom jednomesečnom kursu daktilografije. Kurs prati knjiga vežbi koja je obavezna.

Maksimalni popust za kandidate sa NSZ ili na on-line prijavu je 1.000 din.