poslovni sekretar-biznis sekretar

POSLOVNI SEKRETARI – BIZNIS SEKRETAR

Ukupni fond časova(za grupnu nastavu) je 153 i realizuje se kroz 18-20 nedelja. Obuhvata predmete : uvod u knjigovodstvene poslove 28 časova – 7 termina( na terenu nema knjigovodstva), daktilografija , 30 časova predavanja i 30 časova vežbi, sekretarsko poslovanje sa korespondencijom 30 časova, pravopis (8 časova), poslovna kultura (12 časova) i uvod u računare (15 časova-Windows i Word).

Engleski jezik se priznaje iz srednje škole, a ukoliko se želi pohađati nastava, polaznici se kombinuju sa polaznicima {kole stranih jezika.

Predmeti se slušaju jedan za drugim, jedino računari mogu biti paralelno sa nekim od ovih predmeta (u sledećoj grupi računara na tom punktu). Za svaki predmet postoji knjiga koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.

Individualna nastava obuhvata fond od 51 čas, 15 časova daktilografije, 10 časova Windows-a i Word-a, 12 časova korespondencije,  6  časova  sekretarsko poslovanje, 4 časa pravopis i 4 časa poslovne kulture. Po završenoj nastavi polažu se ispiti. Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju uverenje o završenom tečaju za poslovne sekretare-sekretare menadžera.

NA TERENU ISKLJUČIVO U DOGOVORU SA DIREKTOROM IZUZEV NOVOG SADA, SREMSKE MITROVICE, ZRENJANINA, ŠAPCA I BORA.