Priprema za polaganje za klase

 

PRIPREMA ZA POLAGANJE ZA KLASE

Polaznici koji žele mogu se pripremati za polaganje provere brzine (za klase) ili samo polagati ispit.

U zavisnosti koju klasu žele neophodno je da poseduju i odgovarajuće sposobnosti, odnosno da su dostigli odgovarajući nivo brzine i tačnosti iz daktilografije.

Pripreme obuhvataju  ciklus  od najmanje  32 časa nastave, od toga 12 časova sa nastavnikom, 20 časova polaznik vežba sam u prostorijama škole ili kod kuće.

Provera uključuje ispit od po tri prepisa (po pet minuta kucanja). Uzima se najbolji rad.