EKONOMSKA STRUKA

MENADŽER

Kurs traje 5 meseci, ukupan fond časova je 5-10 časova po predmetu, a nastava je vikendom na našem punktu na Autokomandi. Polaznici dolaze na konsultacije za koje }e biti blagovremeno obavešteni i to po 5 časova po predmetu, kupuju knjige za te predmete i kada spreme ispit, prijavquju ga i polažu. Ukupno se slu{a 5 predmeta i to : uvod u pravo, spoljnotrgovinsko devizno poslovanje, marketing,menadžment-upravljanje i rukovođenje, finansijski menadžment sa izradom biznis plana. Obavezan je jedan seminarski rad od 10 kucanih strana, a polaznik bira temu uz konsultaciju sa predmetnim profesorom. Strani jezik se priznaje iz srednje škole.

MENADŽER ZA MODERNO POSLOVANJE

Kurs traje 5 meseci, ukupan fond časova je 5-10 časova po predmetu, a nastava je vikendom na našem punktu na Autokomandi. Polaznici dolaze na konsultacije za koje }e biti blagovremeno obavešteni i to po 5 časova po predmetu, kupuju knjige za te predmete i kada spreme ispit, prijavljuju ga i polažu. Ukupno se sluša 5 predmeta i to : pokretanje sopstvenog biznisa, upravljanje sopstvenom firmom, poslovne veštine i umeća, upravljanje direktnom prodajom, privredno pravo. Obavezan je jedan seminarski rad do 10 kucanih strana, a  polaznik bira temu uz konsultaciju sa predmetnim profesorom. Strani jezik se priznaje iz srednje škole.

TURISTIČKI KOMERCIJALISTI

Ukupni fond časova je 105 i realizuje se u 4 meseca. Obuhvata predmete: daktilografija (15 časova predavanja i 20 časova vežbi), uvod u računare (20 časova), osnovi turizma i turističke agencije (30 časova), menadžment u turizmu (20 časova). Individulna nastava obuhvata fond od 35 časova; daktilografija 15 časova, osnovi turizma i turističke agencije 8 časova, menadžment u turizmu 6 časova, uvod u računare 6 časova. Predmeti se slučaju jedan za drugim, jedino računari mogu biti paralelno sa nekim od ovih predmeta (u sledećoj grupi računara na tom punktu). Za svaki predmet postoji knjiga koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.