bankarski administrator

BANKARSKI ADMINISTRATOR

Obuka obuhvata upoznavanje zakonske regulative, bankarskog poslovanja, bankarskog sistema, upoznavanje sa šalterskim poslovima za stanovništvo i privredu, obavljanje platnog prometa, instrumenti bankarskog plaćanja, obavljanje platnog prometa gotovim novcem, instrumenti plaćanja ( ček, kreditne kartice, dnevne kartice, daktilografija ( 10 časova) itd.) Obavezno je poznavanje rada na računaru i znanje engleskog jezika. Poznavanje engleskog jezika i daktilografije dokazuje se svedočanstvom završene srednje škole. Ovaj kurs mogu pohađati isključivo lica koja su završila minimum trogodišnju srednju školu. Ukoliko ne poseduju znanje engleskog jezika i računara, mogu pohađati kod nas.

Ukupan fond časova je 30 i 4 časa je ispit. Realizuje se jednom nedeljno po 4 časa u trajanju ukupno 3 meseca. (8 dolazaka)

NOVO! NOVO! NOVO!

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obuka obuhvata upoznavanje sa zakonskom regulativom, budžetskim sredstvima i načinima njihove raspodele, na sve korisnike budžetskih sredstava ( direktne i indirektne). Obuhvata standardne klasifikacione okvire, kontni plan, rezultate poslovanja i vanbilansna evidencija, tekuće rashode, izdatke za ne finansijsku imovinu, izdacai za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, tekuće prihode, primanja od prodaje ne finansijske imovine, završne odredbe.

Ukupan fond časova je 36 i 4 časa je ispit. Realizuje se jednom nedeljno po 4 časa u trajanju ukupno 2.5  meseca. (10  dolazaka)

 

INDIVIDUALNA NASTAVA ZA: BANKARSKOG ADMINISTRATORA I BUDŽETSKOG  RAČUNOVOĐU

Ukupno 10 dolazaka, 10 dolazak je ispit. Cena je:  31.000.00+2000 knjige +1500 ispit = 34.500.00.

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!