komercijalisti – agenti u prodaji proizvoda i usluga

 

KOMERCIJALISTI – AGENTI U PRODAJI PROIZVODA I USLUGA

 

Ukupni fond časova je 120 i realizuje se u 3-4 meseca.

Obuhvata predmete: komercijalne dalatnosti i marketing miks 40 časova, finansijski menadžment 30 časova i birotehničko-informatičke oblasti 15 časova predavanja i 15 časova vežbi (slepo kucanje i uvod u računare), poslovna kultura 10 časova.

 

Individualna nastava obuhvata fond od 40 časova; komericijalne delatnosti i makreting miks 10 časova, finansijski menadžment 10 časova, birotehničko-informatičke oblasti 15 časova i poslovna kultura 5 časova.

 

Nastava je konsultativna 6-10 časova po predmetu. Predmeti se slušaju jedan za drugim, jedino računari mogu biti paralelno sa nekim od ovih predmeta (u sledećoj grupi računara na tom punktu).

Za svaki predmet postoji knjiga koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.

Po završenoj nastavi polažu se ispiti. Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu stručne osposobljenosti  za komercijaliste – agente u prodaji proizvoda i usluga.