turistički komercijalisti

TURISTIČKI KOMERCIJALISTI

Ukupni fond časova je 105 i realizuje se u 4 meseca.

Obuhvata predmete: daktilografija (15 časova predavanja i 20 časova vežbi), uvod u računare (20 časova), osnovi turizma i turističke agencije (30 časova), menadžment u turizmu (20 časova).

Individulna nastava obuhvata fond od 35 časova; daktilografija 15 časova, osnovi turizma i turističke agencije 8 časova, menadžment u turizmu 6 časova, uvod u računare 6 časova.

Predmeti se slučaju jedan za drugim, jedino računari mogu biti paralelno sa nekim od ovih predmeta (u sledećoj grupi računara na tom punktu).

Za svaki predmet postoji knjiga koja je obavezna i kupuje se kako se koji predmet sluša.

Po završenoj nastavi polažu se ispiti.

Na terenu nastava je konsultativna i podrazumeva 16 časova daktilografije, 6 časova osnovi turizma i turističkih agencija, i 6 časova menadžmenta u turizmu.

Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju uverenje o završenom tečaju za turističke komercijaliste.