TV serviser, serviser audio opreme, serviser računarske opreme, ofset mašinista, sito štampa

elektro

TV SERVISER, SERVISER AUDIO OPREME, SERVISER RAČUNARSKE OPREME, OFSET MAŠINISTA, SITO ŠTAMPA

Za ove kurseve poželjno je da polaznici imaju najmanje treći stepen stručne spreme, a ako nemaju na sopstvenu odgovornost da će im naš sertifikat bez srednje škole priznati u preduzeću mogu pohađati kurs.

Osposobljavanje za ove kurseve podrazumeva obuku iz elektrotehnike, poznavanje mernih instrumenata, oprema za uključivanje i zaštitu, osigurači (vrste), prekidači, električni razvod, releji, voltmetri, bometri za merenje gustine elektrolita,  akumulatori, vrste i kapaciteti, održavanje i čuvanje akumulatora, statori, rotori, kolektori.

Obuka za servisera računarske opreme obuhvata pojmove šta je PC, hardver,  softver, aplikacije, operativni sistemi, drajveri, modemi,  skladištenje podataka, nadgradnja, (vrste i načini), promena memorije, instalacije office, sklapanje konfiguracije, zamena kulera, reinstalacija sistema, transfer sistemskih fajlova itd.