Kurs knjigovodstva i vođenja poslovnih knjiga

Kurs knjigovodstva i vođenja poslovnih knjiga obuhvata osposobljavanje za obavljanje knjigovodstvenih poslova za privatna i društvena preduzeća i vođenje poslovnih knjiga za trgovinske, ugostiteljske i zanatske radnje i agencije.

Kurs traje 3 meseca, jednom nedeljno 4 časa u popodnevnim terminima ili subotom. Ukupan fond časova je 69 od čega 50 časova ručnog vođenja knjiga, 15 časova rada na računaru (9 časova uvod u računare i 6 časova rada na knjigovodstvenom programu) i 4 časa završni ispit.

Polaznike osposobljavamo da mogu samostalni da vode poslovne knjige od početnog stanja do završnog bilansa, da sastavljaju završni račun, obračunavaju PDV i popunjavaju sve potrebne obrasce.

Na kraju kursa se polaže ispit-pismena provera znanja, a polaznici koji sa uspehom polože ispit dobijaju diplomu i sertifikat stručne osposobljenosti za knjigovođu ili samostalnog knjigovođu zavisno od broja poena postignutih na ispitu sa kojom mogu raditi na poslovima knjigovođe u malom ili srednjem preduzeću, mogu otvoriti agenciju za vođenje poslovnih knjiga, preduzeće za pružanje knjigovodstvenih usluga ili voditi poslovne knjige bez obzira kojom se vrstom delatnosti preduzeće bavi. Sa ovim sertifikatom polaznik može potpisivati završni račun.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA PRI UPISU :

1.         KOPIJA LIČNE KARTE

2.         KOPIJA DIPLOME ZAVRŠENE OSNOVNE ILI SREDNJE ŠKOLE

3.         KOPIJA IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!