Obuka za bankarske administratore

BANKARSKI ADMINISTRATOR

Obuka obuhvata upoznavanje zakonske regulative, bankarskog poslovanja, bankarskog sistema, upoznavanje sa šalterskim poslovima za stanovništvo i privredu,

obavljanje platnog prometa, instrumensti bankarskog plaćanja, obavljanje platnog prometa gotovim novcem, instrumenti plaćanja ( ček, kreditne kartice, dnevne kartice, daktilografija( 10 časova) itd.)Obavezno je poznavanje rada na računaru i znanje engleskog jezika.

Poznavanje engleskog jezika i daktilografije dokazuje se svedočanstvom završene srednje škole. Ovaj kurs mogu pohađati isključivo lica koja su završila minimum trogodišnju srednju školu.

Ukoliko ne poseduju znanje engleskog jezika i računara, mogu pohađati kod nas.

Ukupan fond časova je 30 i 4 časa je ispit. Realizuje se jednom nedeljno po 4 časa u trajanju ukupno 3 meseca. (8 dolazaka)

BUDŽETSKO RAČUNOVODSTVO

Obuka obuhvata upoznavanje sa zakonskom regulativom, budžetskim sredstvima i načinima njihove raspodele, na sve korisnike budžetskih sredstava (direktne i indirektne).

Obuhata standardne klasifikacione okvire, kontni plan, rezultate poslovanja i vanbilansna evidencija, tekuće rashode, izdatke za nefinansijsku imovinu, izdaci za otplatu glavnice i nabavku finansijske imovine, tekuće prihode, primanja od prodaje nefinansijske imovine, završne odredbe.

Ukupan fond časova je 36 i 4 časa je ispit. Realizuje se jednom nedeljno po 4 časa u trajanju ukupno 2.5  meseca. (10  dolazaka)

 INDIVIDUALNA NASTAVA ZA: BANKARSKOG ADMINISTRATORA I BUDŽETSKOG  RAČUNOVOĐU

Ukupno 10 dolazaka, 10 dolazak je ispit. Cena je:  31.000.00+2000 knjige +1500 ispit = 34.500.00