rukovalac parnih kotlova, vatrogasac-odrasli preko 18 godina

RUKOVALAC  PARNIH  KOTLOVA , VATROGASAC ( odrasli preko 18 godina)

Polaznici navedenih kurseva su u obavezi da prilikom obuke obavljaju sve potrebne poslove vezane za navedeno zanimanje (nošenje boca za varenje, nošenje alata i pribora, prenošenje materijala koji se koristi u pojedinim zanimanjima itd).

Obuka za rukovalaca parnih kotlova obuhvata pojmove o kotlovskom postrojenju, vrste parnih kotlova, vrste goriva,frakciona destilacija nafte, oplemenjivanje i drobljenje uglja, sortiranje uglja, osobine metala, maziva, pogonske mašine, pumpe, cevi i cevni elementi, voda, vratila itd.

Obuka za vatrogasca  podrazumeva upoznavanje sa propisima o zaštiti od požara, razvoju požara, vrstama požara, produktima sagorevanja, klasama požara, preventivna zaštita od požara, uzroci požara, priprema za intervenciju, postavljanje sprava, gašenje požara, zbrinjavanje povređenih lica, oživljavanje, saniranje povreda itd.