zavarivač

ZAVARIVAČ

Polaznici navedenih kurseva su u obavezi da prilikom obuke obavljaju sve potrebne poslove vezane za navedeno zanimanje

(nošenje boca za varenje, nošenje alata i pribora, prenošenje materijala koji se koristi u pojedinim zanimanjima itd).

Obuka za zavarivača obuhvata postupke zavarivanja, osnovni elementi i faze u zavarivanju, vrste zavarenih spojeva, oblici pripremljenih ivica, tipovi zavarivanja, acetilen-boce, ispitivanje zavarenih spojeva, vratila, linije, standardi itd.

ZAVARIVAČ – 6 meseci

ZAVARIVAČ – 9 meseci

ZAVARIVANJE ARGONOM– polaznik mora imati završen kurs za zavarvača. Obuka u PIGO d.o.o. 1,5 mesec 30 sati praktično – teorijske obuke