MENADŽER za moderno poslovanje

MENADŽER ZA MODERNO POSLOVANJE

Kurs traje 5 meseci, ukupan fond časova je 5-10 časova po predmetu, a nastava je vikendom na našem punktu na Autokomandi. Polaznici dolaze na konsultacije za koje će biti blagovremeno obavešteni i to po 5 časova po predmetu, kupuju knjige za te predmete i kada spreme ispit, prijavljuju ga i polažu. Ukupno se sluša 5 predmeta i to : pokretanje sopstvenog biznisa, upravljanje sopstvenom firmom, poslovne veštine i umeća, upravljanje direktnom prodajom, privredno pravo. Obavezan je jedan seminarski rad do 10 kucanih strana, a  polaznik bira temu uz konsultaciju sa predmetnim profesorom. Strani jezik se priznaje iz srednje škole. Po položenim svim ispitima, polaznik dobija sertifikat o stručnoj osposobljenosti za menadžera u turizmu, marketingu, trgovini, malim i srednjim preduzećima za šta se odluči.

SPISAK PREDMETA ZA ZANIMANJE MENADŽER ZA MODERNO POSLOVANJE

R.BR.
P R E D M E T I
PROFIL

NASTAVNOG KADRA

BROJ

ČASOVA

1. Privredno pravo Pravnik 30
2. Upravljanje sopstvenim biznisom Ekonomista 35
3. Pokretanje sopstvenog biznisa Menadžer 25
4. Poslovne veštine i umeća Menadžer 32
5. Upravljanje direktnom prodajom Menadžer 28
U K U P N O 150
6. Seminarski rad iz biznis plana do 10 kucanih strana, polaznik radi sa mentorom
7. Strani jezik – fakultativno – priznaje se ocena iz srednje škole