rukovalac građevinskih mašina

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINA, KRANISTA I DIZALIČAR   – neophodna je vozačka dozvola.

Obuka obuhvata upoznavanje sa osnovnim delovima mašine, podela građevinskih mašina, priprema za puštanje mašine u rad, puštanje mašine u rad, kontrola u toku rada, pokretanje uređaja mašine, rukovanje komandama u pojedinim fazama rada, održavanje mašine u toku eksploatacije (ulje, voda akumulator, kočnice, hidraulika, upravljač) elektromotori, vrste uređaja za kretanje građevinskih mašina, valjci i vibratori, dnevni pregled itd.

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINA – 6 meseci

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINA – 9 meseci