SERVISER BELE TEHNIKE

SERVISER BELE TEHNIKE

Osposobljavanje za servisera bele tehnike podrazumeva obuku iz elektrotehnike, poznavanje mernih instrumenata, oprema za uključivanje i zaštitu, osigurači (vrste), prekidači, električni razvod, releji, voltmetri, bometri za merenje gustine elektrolita,  akumulatori, vrste i kapaciteti, održavanje i čuvanje akumulatora, statori, rotori, kolektori.

Postupak priključivanja el. šporeta, zamena termostata u bojleru, zamena grejne ploče na šporetu, zamena gume na vratima veš mašine,  čišćnje TA peći, konstatacija kvara, zamena motora programatora itd.

SERVISER BELE TEHNIKE- 6 meseci

SERVISER BELE TEHNIKE- 9 meseci