Manikir

MANIKIR

Kurs manikira obuhvata osposobljavanje za obradu nokta i nokatne regije (anatomija šake, histologija kože, nokat, oboljenja noktiju, oblikovanje nokta, otklanjanje zanoktica, manikir, lakirawe noktiju, masaža šake, parafinska rukavica, upotreba alata i pribora, održavanje i sterilizacija,itd). Teorijsko-praktična nastava se izvodi u kozmetičkim salonima sa kojim Univerzitet sara|uje. Ukupni fond časova je 40 i realizuje se u periodu od 2 meseca. Nastava se pohađa u zavisnosti od slobodnog vremena polaznika i u dogovoru sa salonom. Polaznik mora izvaditi sanitarnu knjižicu (Bulevar despota Stefana 54) koja mora biti u salonu dok se praktično-teorijska obuka ne završi. Na kraju kursa se polaže ispit za proveru stručne osposobljenosti na osnovu koga se dobija sertifikat stručne osposobljenosti za manikir. Obavezna dokumentacija je ista kao i za sva ostala zanimanja.

MANIKIR SA NADOGRADNJOM NOKTIJU

Kurs manikira sa nadogradnjom noktiju obuhvata osposobqavawe za obradu nokta i nokatne regije, kao i nadogradnju noktiju (oblikovawe ivice nokta, sečenje noktiju, turpijanje noktiju, polirawe, nadogradnja noktiju, izbor tipsi prema obliku nokta i šake, turpijanje do savršenstva, korekcija veštačkog nokta, masiranje šake, održavanje alata i pribora itd). Ukupni fond časova je 60 i realizuje se u periodu od 2 meseca. Polaznik mora izvaditi sanitarnu knjižicu (Bulevar despota Stefana 54) koja mora biti u salonu dok se praktično-teorijska obuka ne završi. Za nadogradnju noktiju polaznik je dužan da obezbedi materijal. Na kraju kursa se polaže ispit za proveru stručne osposobljenosti na osnovu koga se dobija sertifikat stručne osposobljenosti za manikir sa nadogradnjom noktiju.

NADOGRADNJA NOKTIJU

Kurs nadogradnje noktiju podrazumeva odlično poznavanje manikira. Kurs obuhvata osposobljavanje za nadogradnju noktiju veštačkim tipsama (dizajn tipsi, oblikovanje tipsi, priprema akrilnih noktiju, manikir, stavljanje noktiju, uklanjanje i dorada tipsi, stavljanje UV gela u tri faze, oblikovanje i jačanje noktiju, korekcija veštačkih noktiju, skidanje veštačkih noktiju). Polaznik mora izvaditi sanitarnu knjižicu (Bulevar despota Stefana 54) koja mora biti u salonu dok se praktično-teorijska obuka ne završi. Ukupni fond časova je 20 i realizuje se u roku od 2 nedelje u zavisnosti od slobodnog vremena polaznika i u dogovoru sa salonom. Polaznik je dužan da obezbedi materijal za rad. Obavezna dokumentacija je ista kao i za sva ostala zanimanja.