Maser

MASAŽA

Osnovni kurs masaže obuhvata osposobljavanje za relaksacionu masažu (pojam masaže, oprema za masažu, sredstva za masažu, priprema lica za masažu, tehnike manuelne masaže, masažni međuhvati, tehnika masaže pojedinih delova tela, masaža refleksnih zona, aparaturni oblici masaže. Ukupni fond je 40 časova. Nastava se održava u našim prostorijama na Autokomandi , Bulevar oslobođenja 18b, kod kafića “DAF”, opremljenim za nastavu masaže i to po 4-5 časova. Na kraju kursa se polaže ispit na osnovu koga se dobija sertifikat stručne osposobljenosti za manuelnog terapeuta-masera. Obavezna dokumentacija je ista kao i za sva ostala zanimanja.

MASAŽA VIŠI

Viši kurs masaže podrazumeva znanje osnovnog kursa masaže. Obuka obuhvata osposobljavanje za masažu viši ili akopresuru. To podrazumeva: refleksoterapiju, dejstvo na različite delove tela (na organe za varenje, organi za disanje, čulni organi, nervni sistem), akopresura i akopresurne tačke na glavi i telu, masaža refleksne zone stopala. Ukupni fond časova je 30 i realizuje se po 4-5 časova. Nastava se odvija u našim prostorijama na Autokomandi, Bulevar oslobođenja 18b, kod kafića “DAF”, opremljenim za nastavu masaže. Na kraju kursa se polaže ispit na osnovu koga se dobija sertifikat stručne osposobljenosti za manuelnog terapeuta-masera višeg kursa. Obavezna dokumentacija je ista kao i za sva ostala zanimanja.

ŠIJACU  MASAŽA

Kurs šijacu masaže podrazumeva dobro poznavanje relaks masaže i anatomije. Na početku nastave svi polaznici moraju proći test iz anatomije kako bi mogli da slušaju kurs šijacu masaže. Ukupni fond je 30 časova i realizuje se samo subotom u našim prostorijama u u našim prostorijama na Autokomandi, Bulevar oslobođenja 18b, kod kafića “DAF”. Na kraju se polaže ispit za dobijanje sertifikata stručne osposobljenosti za šijacu masažu. Obavezna dokumentacija je ista kao i za sva ostala zanimanja.