novi kursevi Škole računara

Osnovni Kurs za Web Dizajnera za WordPress program, 

Osnovni kurs C++ programiranja, 

Kurs za Linux administratora