RAČUNARI

U našoj školi računara kurseve Windows, Word, Excel, Internet, Power Point, AutoCAD i ostale specijalističke obuke mogu pohađati deca, omladina i odrasli.

Nastava se izvodi u opremljenim kabinetima, grupno ili individualno, dva do tri puta nedeljno po 3 školska časa.

Po završenim časovima, polaznici polažu ispit provere stečenog znanja i oni koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu o završenoj obuci.

Postoji mogućnost provere znanja rada na računarima bez pohađanja nastave. Izlazi se samo na ispit i dobija se sertifikat o poznavanju rada na računaru.

 Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!