operater-crtač u AutoCAD-u


 

OPERATER-CRTAČ U AutoCADu

Obuhvata osposobljavanje za kreiranje tehničkih crteža i modela.

Zavisno od toga da li polaznik hoće da pohađa AutoCAD 2D ili AutoCAD 3D, na kursu se obrađuje modeliranje u 2 dimenzije ili u 3 dimenzije.

Okvirni plan je isti :

  • Crtanje i uređivanje crteža u AutoCAD-u
  • Kreiranje modela i korišćenje alata za modeliranje
  • Dodavanje i menjanje napomena i kota
  • Organizovanje rada preko nivoa, blokova, grupa i spoljašnjih referenci
  • Brzo pronalaženje površine i rastojanja
  • Vađenje skrivenih podataka
  • Podešavanje AutoCAD-a da radi sa vašim štampačem

Polaznik se opredeljuje za 2D ili 3D, a ako hoće oba, to su dva kursa, dve cene i ide prvo 2D pa 3D.

Fond časova je 25, a nastava se realizuje dva puta nedeljno po 3 časa (2 sata), ukupno četiri nedelje. Nastava je isključivo individualna.