CorelDRAW

College students in a computer lab

CORELDRAW

Kurs  obuhvata obuku za grafički dizajn.

To je  rad sa prefinjenim krivim linijama i objektima da bi se stvorio umetnički efekat.

CorelDRAW omogućava izradu logotipa i drugih grafičkih rešenja zasnovanih na tekstu i još mnogo toga.

Pomoću CorelDRAW mogu se napraviti: složeni crteži, zaštitni znakovi, atraktivni naslovi, dugačke i složene tekstualne dokumente, dijagrame, grafikone, piktograme, crteže visokog kvaliteta od originala niske rezolucije…

Po završenoj nastavi polaže se ispit. Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu o završenom tečaju CorelDRAW.