Linux operativni sistem


 

 

Osnove Linux operativnog sistema

Kurs za Linux administratora

Linux je operativni sistem otvorenog koda, danas postoji veliki broj operativnih sistema, ali je  Linux besplatan,  izuzetno upotrebljiv operativni sistem za radne stanice, servere, kao razvojna platforma, biznis platforma.

Posao Linux administratora je veoma tražen.

Osnovne teme Linux kursa:

  • Osnovne distribucije Linux operativnog sistema
  • Osnove na kojima je zasnovan Linux
  • rad u komandnoj liniji
  • rad sa fajlovima i direktorijumima
  • rad sa vim editorom
  • korisnici i grupe, prava pristupa
  • osnove pisanja shell skripti

Fond časova ukupno 24 časa

Dva dana u nedelji 17-20h, mogućnost promene termina

3 nedelje obuke, Mali broj polaznika u grupi

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!