Office paket

 

Office paket obuhvata obuku Windows, Word i Excel u trajanju od 26 časova za grupnu nastavu, odnosno 21 čas za individualnu nastavu.

Za pohađanje ove obuke nije potrebno nikakvo predznanje jer se kreće od početka : osnovno o računarima, rad sa programom za obradu teksta i rad sa programom za tabele i grafikone.

Nastava se izvodi tri puta nedeljno po dva sata, ukupno četiri nedelje. Termini održavanja nastave su prepodnevni i poslepodnevni.

Po završenoj obuci polaže se ispit na osnovu koga se izdaje diploma o završenom kursu Windows, Word i Excel.

Cene kurseva su više nego pristupačne i pravljene shodno kupovnoj moći u zemlji.

Prijavite se online i ostvarite popust na cenu kursa!