PowerPoint

 

POWER POINT

PowerPoint je program za izradu prezentacija na računaru i sastavni je deo programskog paketa Microsoft Office.

PowerPoint je jedan od najednostavnijih kompjuterskih programa.

Pomoću ovog programa polaznici se osposobljavaju da  mogu  brzo i jednostavno osmisliti i kreirati različit  prezentacijski materijali prema vlastitim potrebama, bilo da se radi o prezentaciji na zaslonu, web-prezentaciji, folijama za projektovanje, propratnim brošurama.

PowerPoint prezentacije sastoje se od broja pojedinačnih stranica ili “slajdova”.

Slajdovi mogu sadržati tekst, slike, animaciju, zvuk i druge objekte, koji se mogu slobodno urediti.

Kombinovanje tekstova, tablica, grafikona, ilustracija, video i zvučni zapisi u smislenu celinu, dolazite do efektne prezentacije.

Po završenoj nastavi polaže se ispit. Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu o završenom tečaju PowerPoint.