Windows

WINDOWS

Kurs WINDOWS-a obuhvata osnove rada na računaru i preporučuje se polaznicima koji nemaju nikakvog znanja o računarima.

Fond časova je 18 i realizuje se dva do tri puta nedeljno po tri školska časa (2 sata), ukupno dve do tri nedelje.

Po završenoj nastavi polaže se ispit koji je uračunat u cenu.

Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu o završenom tečaju WINDOWS

WINDOWS + WORD + EXCEL (u Beogradu + INTERNET)

Kurs WINDOWS, WORD i EXCEL je kombinacija programa za koju nije potrebno nikakvo predznanje, jer se kreće od početka: osnovno o računarima, obrada teksta i rad sa tabelema i grafikonima.

Fond časova je 27 i realizuje se tri puta nedeljno po tri školska časa (2 sata), ukupno četiri nedelje.

Po završenoj nastavi polaže se ispit koji je uračunat u cenu.

Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu o završenom tečaju WINDOWS, WORD i EXCEL. (Na terenu nastava se održava 4 časa po terminu).