Word i Excel

 

WORD

Kurs WORD-a obuhvata osposobljavanje za rad u programu za obradu teksta.

Podrazumeva poznavanje rada u WINDOWS-u.

Fond časova je 18 i realizuje se dva do tri puta nedeljno po tri školska časa (2 sata), ukupno dve do tri nedelje.

Po završenoj nastavi polaže se ispit koji je uračunat u cenu.

Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu o završenom tečaju WORD-a.

WORD & EXCEL

Kurs WORD i EXCEL obuhvara osposobljavanje za rad u programu za obradu teksta i kreiranje tabela i grafikona.

Fond časova je 20 i realizuje se dva do tri puta nedeljno po tri školska časa (2 sata), ukupno tri nedelje.

Po završenoj nastavi polaže se ispit koji je uračunat u cenu.

Polaznici koji uspešno polože ispite dobijaju diplomu o završenom tečaju WORD i EXCEL.